Kontrole

Data kontroli Podmiot
kontrolujący
Zakres kontroli

od 10.03.2020 r.
do 8.04.2020 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w OpoluKontrola doraźna wybranych zagadnień gospodarki finansowej za lata 2017-2020

od 9.09.2020 r.
do 23.09.2020 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gogolinie- analiza efektywności gospodarowania środkami uzyskanymi na działalność GOK w 2020 roku
- kontrola realizacji planu finansowego na 2020 rok
- analiza przychodów GOK w 2020 roku
- analiza wybranych wydatków związanych z funkcjonowaniem GOK w 2020 roku