Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Wzór wniosku proponowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w załączniku.

TytułTypRozmiarDodany przez
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.rtfrtf22.49 KBMateusz Jastrzębski
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 15 kwiecień 2016 13:30 Mateusz Jastrzębski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 25 czerwiec 2020 14:48 Mateusz Jastrzębski