Data kontroli Podmiot
kontrolujący
Zakres kontroli

od 10.03.2020 r.
do 8.04.2020 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w OpoluKontrola doraźna wybranych zagadnień gospodarki finansowej za lata 2017-2020

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został uwtorzony. wtorek, 30 czerwiec 2020 09:26 Mateusz Jastrzębski