Zakres działalności

Zakres działalności Gminnego Ośrodka Kultury obejmuje: 

 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
 • tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką;
 • prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
 • gromadzenie i udostępnienie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;
 • inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;
 • tworzenie warunków dla podtrzymania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego;
 • działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców;
 • prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 • kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
 • prowadzenie i nadzór nad świetlicami młodzieżowymi w Odrowążu, Malni, Choruli, Kamieniu Śl., Kamionku, Strzebniowie, Zakrzowie i Choruli;
 • prowadzenie i nadzór nad funkcjonowaniem:

- Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Gogolinie,

- Zespołu Mażoretek,

- Dziecięcego Zespołu Wokalno-Muzycznego „Aksamitki” w Malni,

- Chóru Mieszanego w Gogolinie,

- Zespołu Folklorystycznego w Kamieniu Śl.,

- Klubu Seniora w Gogolinie i gminie,

 • inne działania na rzecz rozwijania i zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców w tym organizacja imprez kulturalnych o zasięgu gminnym.

 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie działają:

 

I. Świetlice Młodzieżowe:

 

1. Świetlica Młodzieżowa w Malni

Mieści się w budynku PSP w Malni przy ul. Podgórnej 3. Czynna jest od wtorku do soboty, w godzinach od 10.00 do 18.00. Prowadzona jest bieżąca działalność, spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Zajączka, Dnia Dziecka, Mikołajek itp. Przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia odbywają się warsztaty tematyczne np. wykonywanie kroszonek, ozdób i kartek świątecznych oraz malowanie na szkle.

Również działa w świetlicy od kwietnia 2008 r. Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich", sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przy świetlicy działa Dziecięcy Zespół wokalno-muzyczny „Aksamitki”.

2. Świetlica Młodzieżowa w Odrowążu

Mieści się w budynku OSP w Odrowążu. Czynna jest od wtorku do soboty w godzinach od 14.00 do 20.00. Prowadzona jest bieżąca działalność, spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Zajączka, Dnia Dziecka, Mikołajek itp. Przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia odbywają się warsztaty tematyczne np. wykonywanie kroszonek, ozdób i kartek świątecznych. Przed Gminnymi Dożynkami odbywają się warsztaty wykonywania koron żniwnych. 

 

3. Świetlica Młodzieżowa w Choruli

Mieści się w Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Choruli. Czynna jest od wtorku do piątku w godzinach od 14.00 do 19.00. Prowadzona jest bieżąca działalność, spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Zajączka, Dnia Dziecka, Mikołajek itp. Przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia odbywają się warsztaty tematyczne np. wykonywanie kroszonek, ozdób i kartek świątecznych.

 

4. Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie

Mieści się w budynku PSP w Zakrzowie. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00. Prowadzona jest bieżąca działalność, spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Zajączka, Dnia Dziecka, Mikołajek itp. Przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia odbywają się warsztaty tematyczne np. wykonywanie kroszonek, ozdób i kartek świątecznych. Przy Świetlicy działał (do 2010 r.) Zespół Taneczny „Krzyk”.

5. Świetlica Młodzieżowa w Strzebniowie

Mieści się w dzielnicy Gogolina - Strzebniowie przy ul. Plebiscytowej 1. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. Prowadzona jest bieżąca działalność, spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Zajączka, Dnia Dziecka, Mikołajek itp. Przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia odbywają się warsztaty tematyczne np. wykonywanie kroszonek, ozdób i kartek świątecznych, wykonywanie koron żniwnych.

6. Świetlica Młodzieżowa w Kamionku

Mieści się w Kamionku przy ul. Ogrodowej 3. Czynna jest od wtorku do piątku

w godzinach od 13.00 do 18.00. Prowadzona jest bieżąca działalność oraz warsztaty tematyczne z dziećmi i młodzieżą.  

Przy świetlicy działał (do 2010 r.) Zespół Taneczny „Angels” prowadzony przez Panią Leokadię Fesser.

 

7. Świetlica Młodzieżowa w Kamieniu Śląskim

Mieści się w budynku przy Kościele Parafialnym w Kamieniu Śl. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Prowadzona jest bieżąca działalność, spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Zajączka, Dnia Dziecka, Mikołajek itp. Obywają się również  warsztaty tematyczne z dziećmi młodzieżą.

 

II. Klub Seniora

 

Prowadzony jest przez Panią Martę Wiora oraz Pana Lecha Bem w Klubie Labirynt

w Gogolinie.

Pani Marta Wiora prowadzi przy klubie seniora gminny oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów czynny we wtorki i  środy od godz. 10.00 do 12.00.

W ramach klubu działa Koło Teatralne, Koło Gospodyń Wiejskich oraz filie w Kamieniu Śl., Obrowcu i Malni. Zadaniem klubu jest aktywizacja seniorów w życiu kulturalnym gminy, działalność kulturalna, pielęgnowanie twórczości ludowej, organizowanie czasu wolnego, wycieczki rekreacyjne i krajoznawcze a także troska o ich zdrowie w ramach gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia korekcyjne dla seniorów z gminy Gogolin odbywają się we wtorki, środy i czwartki od godz. 14.00 do 17.00 w Klubie Seniora przy Urzędzie Miejskim w Gogolinie.

Natomiast w każdy poniedziałek o godz. 14.00 seniorzy z całej gminy spotykają się przy wspólnej kawie i herbacie w ramach, których organizowane są prelekcje z ciekawymi ludźmi np. lekarzami czy farmaceutami w trosce o ich zdrowie.

 

 

III. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta

 

Kapelmistrzem Orkiestry jest Pan Rafał Jilg.

Orkiestra Obecnie liczy ok.50 muzyków w wieku 12-30 lat.

Próby: w każdą sobotę o godz. 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Gogolinie, przy ul. Strzeleckiej 39.

Repertuar orkiestry obejmuje sporo przebojów z lat 80 i 90-tych, w aranżacjach na orkiestry dęte, tradycyjne utwory na orkiestrę oraz sporo nowych i nowatorskich utworów m.in. braci Golców, Krzysztofa Krawczyka czy Kayah. Orkiestra ma również w repertuarze utwory w aranżacji Pana Czesława Sokalskiego oraz Św. Pamięci Pana Bernarda Grzesisty obejmujące wiązanki melodii śląskich w nowoczesnym opracowaniu – „Karolinkę”, „Szła dzieweczka do laseczka”

 

 


IV. Mażoretki

 

Zespół Mażoretek prowadzi Pani Sandra Mientus i Ewa Wiora. Obecnie istnieją trzy grupy dziewczynek – najstarsza, średnia i najmłodsza. Zespół istnieje od 2010 roku i bierze udział w licznych występach na terenie kraju i za granicą. Próby odbywają się dwa razy w tygodniu w szkole podstawowej nr 2 w Gogolinie ul. Strzelecka 39.

Poprawiono: wtorek, 22, październik 2013 08:44

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

epuap

Statystyki

Odsłon artykułów:
40741